DELA

Ursäkta röran, vi bygger om

Två år framåt ska Självstyrelsegården renoveras och byggas om. Redan i går flyttade landskapsregeringens växel och information till lagtingets entré.
Trafikavdelningen och utbildningsavdelningen flyttar ut och den östra parkeringen byggs om.
– Vi ber allmänheten ursäkta röran medan vi bygger om, säger kommunikationschefen Björn Häggblom.
Nu välkomnas besökare till landskapsregeringen i lagtingets entré. Under två år ska Självstyrelsegården renoveras och byggas om och delar av verksamheten flytta ut.
Landskapsregeringens växel och information ligger numera i lagtingets gamla vaktmästarbås och Självstyrelsegårdens ingång är stängd.
Varför kan man inte ha gemensam information för lagting och landskapsregering i vanliga fall också?
– Det var uppe till diskussion, men lagtingets kanslikommission ville att det skulle vara skilda ingångar, säger landskapsregeringens kommunikationschef Björn Häggblom.
De som vill besöka södra delen av Självstyrelsegården går via lagtinget medan de som vill besöka den norra delen får förlita sig på teknik berättar projektledare Elisabeth Rosenlöf.
– Det blir med porttelefon och fjärröppning.

Efterlängtad
Drygt 200 personer berörs av flyttningen, säger Göran Frantzén, överinspektör vid landskapets byggnadsbyrå.
– Vi ser fram emot den här renoveringen av kanslihuset. Under drygt 33 år har det inte gjorts någon större renovering.
Det viktigaste är ett installera ett nytt ventilationssystem eftersom den nuvarande är bristfällig.
– När vi ändå tömmer huset kan vi göra lite mer.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds