DELA

Uppsagd pilot begär Air Åland i kvarstad

Den Air Åland-pilot som fick sparken för ett par veckor sedan har begärt att Ålands tingsrätt belägger flygbolagets lösa egendom med kvarstad för att han säkert ska få ut det skadestånd på totalt 86.000 euro han anser sig ha rätt till.
Tingsrätten ska höra båda sidor innan beslutet fattas.
Nya Åland har tidigare berättat om den stämningsansökan som piloten lämnade in mot Air Åland. Han sades upp efter att ha varit borta från jobbet mer än sju dagar utan att lämna något meddelande till arbetsgivaren. Själv hävdar han att han blev olagligt uppsagd och yrkar på ersättning.
Vid sidan av stämningsansökan lämnade piloten också in begäran om kvarstad. Motiveringen var att Air Åland annars skulle ”förstöra, gömma eller överlåta” sin egendom, eller göra något annat som skulle äventyra pilotens rätt. ”På grund av bolagets svaga ekonomiska situation finns det en överhängande risk för att pilotens fordran inte kan säkras på något annat sätt”, heter det i begäran.
Yrkandet på kvarstad gäller 68.000 euro, eftersom lönegarantireglerna säkrar fordran på resterande 15.200 euro.


Air Åland fick rätt att svara
Piloten och hans biträde, juristen Marcus Måtar, ville att tingsrätten skulle fatta beslut om säkringsåtgärden utan att Air Åland skulle få möjlighet att ge sin syn.
Detta godkände tingsrätten inte utan gav Air Åland fyra dagar för att ge sitt svar. Där står bland annat följande:
Den 22 augusti har piloten meddelat arbetsgivaren att ”det kommer att dröja innan jag kommer till Mariehamn” eftersom han hade fyra veckor semester sparade från 2008. Flygbolaget hävdar att piloten inte hade någon outtagen semester. De personer som enligt piloten beviljat ledigheten har inga sådana befogenheter, påpekar man också.


Mejlen med som bevis
Air Ålands vd Jan Erik Sundberg uppmanade honom då flera gånger via både pilotens jobbmejl och privata e-mejl att ta kontakt för att reda ut grunden för semestern. Enligt flygbolaget valde piloten att inte svara på de frågorna men korresponderade nog per e-post gällande andra saker under bortavaron. Mejlkorresponsensen, som pågick under tiden 26-30 augusti i år, finns som bilaga i Air Ålands svar.
Air Åland nekar också till att det finns risk för att egendom försvinner om den inte beläggs med kvarstad och vill i sin tur att piloten lämnar säkerhet för den ekonomiska skada som en eventuell kvarstad kan orsaka bolaget.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax