DELA

Uppmanar till hemortsfusk

På Brändö kommuns officiella hemsida uppmanas hugade inflyttare att skriva sig i kommunen även om man bara har en postlådeadress.
– Inte bra att uppmana folk att kringgå jordförvärvsreglerna, säger kansliminister Roger Eriksson (Lib).
Under rubriken ”Hur flytta till Brändö?” står det så här:
”Tips till dig som på sikt har för avsikt att flytta till kommunen mera permanent. Skaffa en adress i kommunen (en mindre hyresbostad eller motsvarande rum/postlåda) och skriv dig redan nu i kommunen. då förbättras dina möjligheter avsevärt att skaffa mark i kommunen och att få undantag för jordförvärv från huvudregeln som kräver 5 år i landskapet/kommunen”.
– Det är kanske inte direkt olagligt, men det är ju en uppmaning till att kringgå lagen genom att skaffa en postlådeadress. Det är inte bra, det måste jag säga, kommenterar Roger Eriksson.

Inga resurser
En sak man tittar på i jordförvärvsfrågor är just adressregistret. Men resurser att kolla upp om den uppgivna bosättningsorten stämmer finns inte, medger ministern.
– Inte vill man ju ha det så heller. Man måste utgå från att folk är hederliga.
Kan lockropet inte tolkas som ett uttryck för den desperation man känner i skärgården? Behöver skärgården särskilda jordförvärvsregler för att locka folk?
– Vi kan inte ha ett annat regelverk för skärgården. Det måste vara lika för alla.
Roger Eriksson är inte heller beredd att slopa regelverket för jordförvärv för hela Åland.
– Det har inte varit på tal, och personligen vill jag det inte heller. Någon politisk enighet skulle nog inte kunna uppnås. Jordförvärvsreglerna är ju kärnan i självstyrelsesystemet.

Brändö till riket?
Kan det gå så långt att Brändö på sikt väljer att höra till riket för att fritt få sälja mark och få inlyttare?
– Nej, ingen vill splittra Åland. Jordförvärvskommittén reste till en av skärgårdskommunerna på fastlandet på studiebesök, men där hade man samma problem som i Brändö.
Hur ska skärgårdens problem lösas?
– Skärgårdsborna är företagsamma och driftiga. Man ska inte ge upp!

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax