DELA

Upplyst i Sjöfararkapellet

Sjöfararkapellet i Sjökvarteret i Mariehamn har nu fått belysning i fönstren nattetid.
Det är styrelsen för det ekumeniska Sjöfararkapellet som beslutat om dekorationsbelysning och testat sig fram till ett slags batteridrivna ledlampor som tänds och släcks automatiskt vid gryning respektive skymning.
Trots att det ser ut om levande ljus står och brinner i kapellet utgör de alltså ingen brandfara. (ka-f)