DELA

Upplagan minskar – liksom glappet

En minskning i pappersupplagan men fler läsare på hemsidan. Nya Ålands upplagesiffror för 2010 är klara.
Nya Ålands kontrollerade upplaga för 2010 landar på 6.769 ex. Det innebär en minskning med 285 ex eller fyra procent.
– Vi ser att vår upplaga i Sverige och i riket minskar något mer än upplagan på Åland, säger vd:n Stefan Norrgrann.
En förklaring till den negativa utvecklingen utanför Åland kan vara att portoavgifterna höjdes förra året.
– Men vi är också inne i en lågkonjunktur. Många håller i sina pengar på ett helt annat sätt än tidigare.

Webben lockar läsare
Däremot har antalet prenumerationer på e-tidningen ökat något. Hemsidan Nyan.ax har dessutom drygt 10.000 besök om dagen. Det är en siffra som står sig bra jämfört med tidningar i riket och Sverige, säger Norrgrann.
– I förhållande till vår upplaga har vi många läsare på nätet och det är något jag ser som en jättemöjlighet. Papperstidningen kommer att finns kvar inom en överskådlig framtid men vi står inför förändringar.
Utmaningen de kommande åren ligger i hur nyheterna ska distribueras, säger chefredaktör Nina Fellman. Det handlar om att satsa på hemsidan, tv – och så småningom även mobiltelefoner.
– Någonstans där finns framtiden. Papperstidningen som kanal för nyheter minskar.

Nyan tar in
Tidningen Åland förlorade 390 prenumeranter under 2010 vilket ger en minskning på 4,1 procent. Tidningens bekräftade upplaga är 9.167 ex.
– Det betyder att vi tappat mindre än lokalkonkurrenten i både procent och i absoluta tal, detta trots att de har en utgivningsdag mer än oss, säger Stefan Norrgrann.
2001 var gapet mellan Nya Åland och Tidningen Åland 4.425 exemplar. Förra året hade avståndet minskat till 2.398.
Siffrorna har levererats av Upplagekontrollen i Helsingfors.

Annika Kullman