DELA

Uppgradering påverkar bredbandstrafiken

Ligger din bredbandsanslutning nere på tisdag morgon? Det kan bero på att Ålands datakommunikation (Ålcom) gjort en uppgradering av stamnätet på landsbygden.
– Efter uppgraderingen har vi återigen flerfaldigat kapaciteten i nätet och har därmed förebyggt framtida flaskhalsar, skriver Ålcoms Hasse Holmström i ett pressmeddelande.
Uppgraderingen ska göras i natt. Om bredbandsanslutningen inte fungerar ska du prova att starta om ditt modem.
– Men för de allra flesta kommer den här uppgraderingen att ske obemärkt. (ak)