DELA

Uppförsbacke väntar obundna

De obundna får det tufft i nästa lagtingsval.
Det tippar Göran Djupsund, professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi.
Orsakerna är flera.
Den obundna lagtingsgruppen som gått ihop med Moderaterna i Moderat samling kan ta många röster med sig.
– Valen har blivit mer personfokuserade i både Finland och Sverige. När man frågar väljare om de främst tänker på parti eller kandidat så har det skett en glidning från partierna till kandidaterna. Det gäller mest unga väljare.
Att en hel grupp byter partibeteckning under en pågående mandatperiod kallar han ”skäligen unikt”.
– Jag kommer inte på något liknande i en finländsk eller svensk kontext.
De obundna måste bygga upp parti- och valrörelsen från grunden.
– En framgångsrik kampanj kräver folk med mycket engagemang. De som nu byter parti har varit tongivande i skissandet och valarbetet. De obundna kan hitta nya kandidatnamn men jag undrar om inte själva skylten börjar bli litet nött.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom