DELA

Uppåt för Viking Line

Resultatförbättringen som uppnåtts under räkenskapsårets första nio månader förväntas påverka hela årets resultat så att det blir väsentligt bättre än 2005/2006 års resultat.
Det framgår av Viking Lines kvartalsrapport för tiden 1 november 2006 till 31 juli 2007.
Koncernens omsättning ökade med 7,5 procent till följd av ett ökat antal passagerare och en bättre försäljningsintäkt per passagerare.
Biljettintäkten per passagerare steg med 7,4 procent.
De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 7,6 procent till 298,80 miljoner euro och fraktintäkterna steg med 5,3 procent till 20,35 miljoner euro.
Koncernens omsättning under perioden 1 november 2006-31 juli 2007 uppgick till 322,31 miljoner euro (jämfört med det tidigare resultatet 299,91 miljoner euro). Rörelseresultatet var 24,57 miljoner euro (7,29 miljon euro).
Koncernens resultat för skatter uppgick till 25,20 miljoner euro (7,69 miljoner euro). (ka-f)