DELA

Uppåt för Saltvik i Gemensamt ansvar

Sund-Vårdö gav mest, men Saltvik sticker ut i listan över åländska församlingsmedlemmars stöd till årets Gemensamt ansvar-insamling.
På riksnivå blev slutsaldot för insamlingen strax under fyra miljoner euro.
I Borgå stift, där Ålands prosteri ingår, bidrog medlemmarna med drygt 237 000 euro. Av den summan kom 19 188 euro från Åland.
Räknat i euro per församlingsmedlem fanns de bästa åländska bidragsgivarna i Sund-Vårdö (2,28 per medlem), Ålands södra skärgårdsförsamling (2,14) och Finström-Geta (1,40).
Saltviks församling har ett bidragssnitt på 1,29 per medlem och det är en tredubbling jämfört med föregående år.
Det gläder Ewa Mattsson som är ekonomichef i Saltviks församling. Inbetalningarna från Saltvik sjönk kraftigt för några år sen när de inte längre skulle gå via församlingens konto.
– Nu är de uppe på tidigare nivåer.
De insamlade miljonerna går i år till att förbättra vården i livets slutskede och till att trygga de mänskliga rättigheterna i Guatemala. (pd)