DELA

Uppåt för hotellen i oktober

Antalet hotellövernattningar i oktober var 9.912 – en ökning med 13 procent jämfört med samma månad i fjol.
Det visar ny statistik från Åsub.
De finländska övernattningarna ökade med knappt tio procent och de svenska med drygt 15 procen. Men den största ökningen stöd ändå gäster från övriga länder för: plus 46 procent.
Av övernattningarna skedde drygt 72 procent på grund av fritid och nästan 28 procent på grund av yrke. I september var siffrorna 81 respektive 19 procent.
Under årets första tio månader har hotellen registrerat totalt 190.600 övernattningar. Jämfört med samma period 2010 innebär det en ökning med nästan 2.200 övernattningar eller 1,4 procent.
Siffrorna baseras på uppgifter från 18 hotell. (ak)