DELA

Uppåt för elektronikåtervinning

LAGTINGET. Konsumenter ska få möjlighet att lämna in sitt elektroniska skrot direkt till butiker i branschen.
Producentansvaret för elektronik och elektrisk utrustning skärps genom ett tillägg i den åländska lagstiftningen.
Lagtinget inledde sin höstsession i går och som enda ärende som debatterades var två EU-förordningar som berör producentansvaret. Elektrisk och elektronisk utrustning ska återvinnas bättre inom EU, målet är att 45 procent av avfallet ska samlas in från och med år 2016 och 65 procent från och med 2019.
– Mängden avfall tenderar att öka år för år och Eu vill se avfall som en resurs , sade social- och miljöminister Carina Aaltonen (S) när hon presenterade förslaget.
I takt med att marknaden för elektronik blomstrar blir det som en naturlig följd även avfall.
– Vi har en väldigt bra källsortering redan i dag, men det här omfattar fler produkttyper.
De nya förordningarna ställer också hårdare krav på elektronikexporten, man kan inte längre dumpa skrot till Afrika, som varit ett vanligt sätt att blir av med avfallet.
Deadline för förordningen var redan i februari och därför hoppas minister Aaltonen på en snabb behandling i social- och miljöutskottet.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds