DELA

Uppåt för Ålandsbanken

Perioden juli-september i år var det första kvartalet med positivt rörelseresultat för Ålandsbanken Sverige sedan starten 2009.
– En milstolpe har passerats, säger vd Peter Wiklöf.
Ålandsbankens ledning och styrelse har flera gånger fått försvara Ålandsbankens satsning i Sverige inför kritiska aktieägare som undrat om satsningen var rätt.
Nu kan vd Peter Wiklöf för första gången redovisa en kvartalsvinst för Ålandsbanken Sverige. Förbättringen var exklusive engångsposter 1,3 miljoner euro och rörelseresultatet 0,1 miljoner euro.
Rörelseresultatet för affärsområde Sverige är blygsam, bara 0,1 miljoner euro, men det innebär inte desto mindre ett trendbrott.
I Sverige satsar Ålandsbanken vidare på pensionssparande där banken är knuten till försäkringsbolaget Folksam. Kontoret i Göteborg har flyttat till nya lokaler och affärsvolymtillväxten har varit fortsatt mycket hög framför allt inom Private Banking, uppger han.
För bankkoncernen som helhet var rörelseresultatet positivt för årets tredje kvartal och rejält mycket bättre än 2012 sett till årets nio första månader.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre