DELA

Upp till kamp mot mördarsniglarna!

De spanska skogssniglarna, allmänt kallade mördarsniglar, blir fler och fler varje år och ställer till allt större problem.
När vädret nu blir varmare och fuktigare och sniglarnas högsäsong närmar sig har Nyan pejlat vad som görs och vad du själv kan göra för att bekämpa och förebygga dem.

Tack vare den kalla våren har vi ännu inte sett så mycket av mördarsniglarna, men nu när vädret blir varmare och fuktigare startar snigelsäsongen.
Nyan har pejlat hur årets snigelsituation ser ut, samlat fakta om sniglarna och sammanställt tips för hur du blir av med och undviker att få dem.

Saltviks kommun tog på kommunstyrelsens ordförande Runar Karlssons (C) initiativ krafttag mot sniglarna förra året.
Gift i granulatform köptes in och kommunens fastighetsskötare beodrades sprida ut det över de kommunala områdena. Men enligt Karlsson hade kampanjen inte den framgång man hade hoppats.
– Vi gjorde vad vi kunde men eftersom förra sommaren var så regnig spolades mycket av medlet bort innan det hann vara till någon nytta. Visst höll det tillbaka sniglarna till viss del, men det var inte så effektivt som vi hade hoppats. Dock kommer vi att fortsätta i år. Det finns pengar i budgeten för det.
Karlsson, som förra året efterlyste en allåländsk kampanj emot sniglarna, håller fast vid att en större insats behövs om man vill bli kvitt dem.
– Det spelar ingen roll hur bra man själv håller efter om inte grannen gör någonting. Sniglarna är ett problem som bara växer och jag tycker att varje kommun och landskapet borde göra något åt det, men så vitt jag vet är det bara Saltvik som vidtagit några åtgärder.

Läs mer om mördarsniglar, och hur du kan bekämpa dem, i onsdagens Nya Åland!

Felix Quarnström /  felix.quarnstrom@nyan.ax