DELA

Ungdomspraktik först i september

Jomalas beslut att erbjuda fem arbetslösa ungdomar praktikplatser i kommunen verkställs först i september. Det betyder att också marknadsföringen av jobben skjuts framåt.
Anledningen till att man väljer att vänta är att Ams-stöd för verksamheten inte betalas ut under sommarmånaderna.
Jomalafullmäktige beslöt i mars att vika 16.800 euro för att inrätta praktikplatserna. (tt-s)