DELA

Ungdomslotsarna syns på webben

Ungdomslotsarna vill öka sin synlighet bland unga och lanserar därför en ny hemsida där man presenterar projektet, ungas egna historier, länkar och annat som kan intressera målgruppen.
”Det är nu stor arbetslöshet bland unga på Åland, därför behöver ungdomslotsarna bli ännu mer synliga för att nå ytterligare fler personer. Många inom vår målgrupp spenderar mycket tid på internet, vilket innebär att det är ett bra forum att nå ut med information på. ” skriver lotsarna Göte Winé och Linda Adolfsson i ett pressmeddelande.
Med hemsidan hoppas man nå ut även till personer som i dagsläget inte finns inom något nätverk, som till exempel skola eller arbetsförmedlingen.
”Vi hoppas att hemsidan skall väcka ett intresse hos unga att ta steg som leder till förbättring samt ta del av de stödåtgärder som finns på Åland. ” skriver lotsarna.
Ungdomslotsarna är ett projekt som riktar sig till unga i åldern 15-25 år. Det pågår till 2012 och finansieras av landskapsregeringen och Europeiska socialfonden.
Syftet med projektet är att motverka långtidsarbetslöshet, utanförskap och social utslagning.
Den nya hemsidans adress är http://www.ungdomslotsarna.ax. (ab)