DELA

Ungdomsgårdarna blir kvar

Ja, staden måste spara men inte genom en sammanslagning av Uncan och Tvärsan.
Det beslöt stadsstyrelsen i går och de unga som har protesterat mot en sammanslagning kan känna sig som segrare.
Som Nya Åland skrev i onsdags har många ungdomar öppet kämpat för att en sammanslagning av de två ungdomsgårdarna Uncan och Tvärsan inte skall vara ett alternativ då staden måste spara.
De unga har både samlat in namn och skrivit insändare i sina försök att avvärja hotet.
Protesterna har gett resultat.
Då stadsstyrelsen i går behandlade det förslag till inbesparingar som stadens ledningsgrupp har gjort beslöt man att inte genomföra någon utredning om sammanslagning av verksamheterna vid Uncan och Tvärsan.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen