DELA

Ungdomars entreprenörsskap belönas

Nytänkande problemlösning, kreativitet och entreprenöriell förmåga.
Skolungdomar som uppfyller de kriterierna kan få pengar ur en nyinstiftad stipendiefond.
Ålands näringsliv berätta i går vid en presskonferens om den stipendiefond de stiftat tillsammans med nitton åländska företag.
Syftet med fonden är att stimulera och uppmuntra kreativitet och entreprenörsskap bland åländska skolungdomar på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå.
– Vi har jobbat för att få in mer entreprenörsskap i utbildningen och undervisningen och haft som mål att ungdomar ska bli mer kreativa och våga ta för sig och satsa på idéer, vilket kan leda till ökad tillväxt på längre sikt. Detta gör vi bland annat genom projektet med UF-företag och genom att förse de olika skolorna med material. Nu vill vi förankra det vi har pratat om genom att med ett stipendium belöna entreprenörsskap och kreativitet, säger Frida Gardberg som är projektets ledare.
Utvalsprocessen kommer att gå till så att lärare på de olika skolorna väljer ut kandidater och bland dem ska representanter för fonden sedan välja ut ett antal stipendiater. Antalet kan variera från år till år.
Läs mer i papperstidningen!

Felix Quarnström