DELA

Ungdomar i fokus på skärgårdsmöte

Ungdomarna i skärgården fick full fokus vid skärgårdsnämndens möte i måndags. Flera konstruktiva förslag lades fram och nu ska nämnden fokusera på intresseorganisationen Skunks idéer.
Skärgårdsnämnden håller fyra möten per år och försöker ha ett särskilt tema vid två av tillfällena. I måndags möttes man under temat ”Ungdomar i skärgården”. Nämnden arbetade utifrån fyra perspektiv: ungdomarnas, kommunens/skolans, fritids/tredje sektorn samt det externa perspektivet. Målsättningen var att få klarhet i hur skärgårdsungdomarna kan få en bättre tillvaro.
– Vi använde oss av en metaplan som är en visuell metod, säger sekreterare Christian Pleijel.
Deltagarna fick ta del av aktuell fakta och lyssnade på representanter från Skunk, intresseorganisationen för ungdomar i skärgården, som redogjorde för hur verkligheten ser ut i dag. Skunk delade med sig av både kritiska synpunkter och konstruktiva förslag.
– Det vi ”vuxna” kallar ungdomslokaler kallar de festlokaler. Lokalerna är inte dugliga när det är så här kallt utan fungerar för dans på midsommar, säger Pleijel.

Behövs coacher
Under mötets gång skrevs totalt 35 synpunkter på gula post it-lappar. De samlades i tio olika områden baserat på innehåll.
– Alla fick sedan tre röda lappar som de satte på det område de tycker nämnden borde sätta mer kraft på. Skunk fick ett överväldigande stöd, säger Christian Pleijel.
Bland annat lyftes behovet av en ungdomsledare i varje skärgårdskommun fram och vikten av utökat kommunalt samarbete i ungdomsfrågor.
– Man ska akta sig för att försöka arrangera aktiviteter, det klarar ungdomarna av själva. Vad de behöver är en coach som hjälper dem med resurser och annat praktiskt, säger Pleijel.
Näst flest röster fick nödvändigheten i att åtgärda brister i ungdomsarbetetet. Annat som lyftes fram var vikten av ungdomsutbyte med andra skärgårdsregioner och hur man ska ta hand om de svårigheter som uppstår då ungdomarna flyttar till stan för gymnasialstudier.

Rockgala möjlig
På mötet deltog även Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbetschef Carl-Bertil Tauler.
– Han har pengar och idé om att göra en gemensam sak i Ålands, Stockholms och Åbos skärgård. Till exempel en idrottstävling eller rockgala som kunde göras som ett stort interreg-projekt. Det skulle ungdomarna själva ordna och då handlar det också om en möjlighet till entreprenörskap, säger Christian Pleijel.
Vid skärgårdsnämndens möte diskuterade man också skärgårdstrafiken och dess turlistor. Man vill få en bättre dialog mellan kommunerna och trafikavdelningen.
– Trafikminister Veronica Thörnroos ska skriva ett brev till kommunerna med ett förslag om att bilda en arbetsgrupp som kan diskutera listorna. Frågan är om kommunerna är villiga att släppa mandatet och sin bestämmanderätt, men det är nu upp till dem, säger Pleijel.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax