DELA

Unga snusar mera

Snusandet bland finländska ungdomar ökar igen, visar färska forskningsresultat.
Antalet snusare tyder på att det har blivit en modegrej.
– Det har blivit en modegrej att snusa bland många ungdomar, speciellt bland idrottande ungdomar som håller på med lagsporter. Snusanvändning kommer lätt under radarn då ungdomar kan snusa så att vuxna inte märker det vare sig hemma eller i skolan, säger Anne Ahlefelt från den nya föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT i ett pressmeddelande från förbundet Hem och skola.
Förbundet vill nu att föräldrar uppmärksammar problemet och förhåller sig till snus på samma sätt som till tobak.
– Enligt undersökningen ”Hälsa i skolan” (Institutet för hälsa och välfärd, 2011) använder 14 procent av pojkarna i grundskolan och gymnasierna snus i någon mån, medan siffran är hela 23 procent för pojkarna i yrkesskolorna. Motsvarande siffror för flickornas del är 3 procent och 5 procent.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen