DELA

Unga entreprenörer får starthjälp

Är du beredd att lägga ner åtta månaders hårt arbete på att bli företagare med en produkt du tror på och som går att sälja?
Då hör du till den unga målgruppen i den nya satsningen Business Lab Åland.
I början av året gjorde Tillväxtrådet, som näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) tillsatte 2012, en studiebesök på Handelshögskolan i Stockholm och professorn i entreprenörskap Karin Holmqvist som var först med att skapa Business Lab-konceptet.
Det var starten för det åländska affärslaboratoriet som nu lanseras på bred front.
Högskolan på Åland blir huvudman för den nya satsningen tillsammans med landskapsregeringens näringsavdelning, Ålands näringsliv, Ålands utvecklings ab och fyra företag.
Business Lab-tanken går ut på att idérika personer – företrädesvis ungdomar över 18 år – inom kort ska kunna anmäla sig till högskolan som sedan tillsammans med andra väljer ut de första tio entreprenörerna.
De som väljs ska ha en produkt eller en tjänst som är färdig för försäljning och de ska vara beredda att lägga ner åtta månader av hårt arbete på att få igång försäljningen. Det andra kravet är att arbetet ska ske i lag med en partner.
Genom att begränsa tiden hoppas man få snabbare resultat av insatsen. Ingen tilläggstid beviljas när tiden är ute.
Under den tiden får de tillgång till gratis kontor, internetuppkoppling och telefon och till varandra för idéutbyte och vidareutveckling. Sponsorförtagen – en bank, en juridisk byrå, ett företagarcentrum och ett marknadsföringsföretag – ställer upp med gratis tid och kunskap.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre