DELA

Unga bönder hälsar i korsning

Ålands producentförbunds ungdomsutskott står i dag i Björsbykorsningen på nya Godbyvägen i Jomala klockan 16.00-18.00.
– Förutom att sprida lite julstämning vill man uppmärksamma de förbipasserande på betydelsen av en lönsam lokal livsmedelsproduktion som skapar arbetsplatser på landsbygden. Ungdomarna vill också lyfta fram det speciella och i dag nästan unika med att vara ung bonde på Åland, skriver vikarierande vd Tage Eriksson.
Genomsnittet på jordbrukarnas ålder är högst i landet på Åland.
– Vårt nya ungdomsutskott har varit aktivt under det gångna året och har via olika evenemang dels försökt samla så många ungdomar som möjligt till verksamheten och dels verkat för en ökad förståelse hos politiker och allmänhet för det speciella med att köpa sig en arbetsplats som det de facto handlar om vid övertagandet av en gård. (mt)