DELA

Unga bönder hälsade bilisterna god jul

Unga jordbrukare anordnade på tisdagen ett jippo med glögg och pepparkakor på en åker nära Godbyvägen vid Björsby.
– Vi vill hälsa god jul åt bilisterna som kör förbi och på samma gång ge en förståelse för jordbruket, säger Tage Eriksson, vice vd vid Ålands producentförbund.
De unga jordbrukarna Erik Ekström, Emilia Arola, Nicklas Mörn och Robert Eriksson hade alla sökt sig till åkern vid Björsbykorsningen på tisdagseftermiddagen för lite glögg och pepparkakor.
– Vi vill inspirera unga bönder och visa att vi finns. Det finns ett behov och en möjlighet för jordbruket, säger Nicklas Mörn.

Skolan behövs
Diskussionen som har förts bland åländska politiker om en möjlig nedläggning av Naturbruksskolan var inte populär bland ungdomarna.
– Det är en bra skola som behövs och de bästa åren i mitt liv har varit som elev på skolan, säger Emilia Arola.
Tage Eriksson berättar att det är en bra grundutbildning och att det kan bli problem för unga att söka sig någon annanstans för att studera.
– Att ge sig i väg och studera i Sverige eller Finland kan vara tufft när man är bara 16 år. Däremot kan det bli aktuellt att vidareutveckla utbildningen om det går att hitta olika former inom Ålands yrkesgymnasium, säger han.
Vad tror ni händer om skolan läggs ner?
– Intresset svalnar säkerligen. Det kan också medföra att unga jordbruksintresserade inte väljer att studera på grund av att man måste söka sig utanför Åland, säger Nicklas.

Framtid som jordbrukare
Alla anser att det råder en bra gemenskap bland eleverna på Naturbruksskolan eftersom allting flyter ihop till ett litet samhälle.
– Det finns ju skog och försöksstation i nära anslutning till skolan. Det är verkligen ett lantbrukscentrum från vaggan till graven, säger Eriksson.
De flesta runt brasan på åkern vill syssla med jordbruk i framtiden och några har dessutom tänkt ta över föräldragården en dag.
– Vi har en gård i Ingby som föder upp grisar. Tidigare hade vi bara kultingar som vi skickade på export när de vägde 25 kilo men nu har vi hela kedjan, säger Erik Ekström.

NIKLAS E.W. ERIKSSON