DELA

Unga återflyttare i statistiktopp

I fjol valde 220 utflyttade ålänningar att återvända hem.
Det är en fjärdedel av alla som flyttade hit.
– Av de inflyttade 2013 var majoriteten under 30 år och tre fjärdedelar svenskspråkiga. En fjärdedel var återflyttare.
Så väljer Ålands statistik- och utredningsbyrå att sammanfatta den färska statistiken över flyttningsrörelsen år 2013.
Sammanlagt 860 personer flyttade i fjol till landskapet. 220 av dem eller en fjärdedel var återflyttare och största delen av dem kom från Sverige.
– Drygt 40 procent av de som flyttade till Åland från Sverige 2013 var födda på Åland, 160 av 380 personer. Lika många var födda i Sverige och några tiotal i Finland eller utom Norden. Av de 320 inflyttade från Finland var bara knappt 15 procent eller lite över 40 personer återflyttare, medan 250 var födda i Finland, skriver Åsub.
– Siffrorna om återflyttare säger inget om hur stor del som återvänder av de ålänningar som någon gång har flyttat bort, utan visar bara andelen av de inflyttade under 2013 som var födda på Åland. Både antalet och andelen återflyttare var något lägre än 2012.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen