DELA

Unga arbetslösa stadsbor erbjuds jobb i nytt projekt

Cirka 25 arbetslösa ungdomar i Mariehamn kan beredas jobb redan i vår inom staden.
Stadsstyrelsen har gett grönt ljus – och samtidigt beviljat pengar – för ett nytt projekt som ska minska den växande ungdomsarbetslösheten.
Under det senaste året har arbetslösheten bland ungdomar under 25 år bosatta i Mariehamn ökat kraftigt – med 100 procent – och uppgår nu till cirka 9 procent.
I slutet av januari var 73 unga under 25 år arbetslösa, 49 män och 24 kvinnor.
Ungefär hälften av de arbetslösa ungdomarna har en yrkesexamen men har inte lyckats få jobb efter avslutade studier. Resten är i huvudsak ungdomar som inte har kommit in på någon yrkesutbildning, har tänkt ta sabbatsår eller som inte har för avsikt att fortsätta studera.

Tre månader utan jobb
För att skapa jobb åt framför allt de ungdomar som varit arbetslösa mer än tre månader startar Mariehamns stad nu ett nytt projekt. Syftet är att de ungdomar som får plats ska få meningsfulla uppgifter.
Målet är att 25 unga ska få jobb och den vägen få kunskap om hur arbetslivet fungerar, att göra Mariehamns stad känd som en attraktiv arbetsgivare med tanke på kommande arbetskraftsrekrytering och att göra arbetsplatser och yrken kända för ungdomar som ännu inte har gjort sitt yrkesval.
Ungdomarna ska erbjudas arbete under 1-3 månader under våren och vid behov också under hösten. Arbetstiden är 30 timmar per vecka Frågan har skickats till alla stadens arbetsplatser och just nu ser det ut att vara möjligt att erbjuda åtminstone 15 personer, kanske fler, jobb under våren.
Kravet är att arbetsuppgifterna är meningsfulla och att tillräcklig handledning ges.

Praktikantlön
Ungdomarna får praktikantlön för jobbet, 1.120 euro per månad om man inte har yrkesutbildning och 1.240 euro per månad om man har yrkesutbildning. Utkomststödet faller bort för den som får jobb.
Staden får sysselsättningsstöd av Ams för personer som varit arbetslösa längre än tre månader, högst 551 euro per månad.
Nettokostnaden för staden är 85.000 euro om man räknar med tre månaders jobb för 25 personer.
– Dessutom beslöt vi att lägga till 10.000 euro från stadsstyrelsens dispositionskonto. Projektet ska komma igång i brådskande ordning, säger stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (FS).

(S)-motion
Socialdemokraterna i stadsfullmäktige, med Camilla Gunell som första undertecknare, har lämnat in en motion om ökad sysselsättning för ungdomar.
I motionen beskrivs den växande ungdomsarbetslösheten i staden – över hundra arbetslösa, ett hundratal som är inskrivna i tillfällig utbildning eller praktik och ett okänt mörkertal arbetslösa unga som inte är registrerade hos Ams – och åtgärder efterlyses.
I motionen lyfts den svenska kommunen Nynäshamn med 25.000 invånare fram som ett föredöme. För andra året i rad garanterar staden ungdomar i en viss ålder sommarjobb. I fjol fick närmare 600 ungdomar jobb.
Också Mariehamn har tidigare satsat på sommarjobb för unga i sysselsättningssyfte.
– Men under de senaste åren har det inte funnits behov av en sådan satsning, säger Johan Ehn.

Även i näringslivet
Önskemålen i motionen bakas in i det nya projektet. Stadens näringslivsråd har fått i uppdrag att samråda med landskapsregeringen om hur också det privata näringslivet kunde aktiveras. Ålands köpmannaförening har uppmanat sina medlemsföretag att försöka erbjuda ungdomar jobb.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax