DELA

Understöd till självstyrelsefirare

Ålands kulturdelegation har avsatt 20.000 euro för bidrag till konst- och kulturutövare under självstyrelsens 90-årsjubileum.
Utöver detta delas också stöd ut till föreningars självstyrelsefiranden.
JCI Mariehamn får 4.000 euro för att fira med tårta och underhållning på torget i Mariehamn. Kastelholmsnejdens byalag får 700 euro för att fira med tal, sång och musik på Jan Karlsgården. Kökar ungdomsförening firar dagen med middag och disco för skoleleverna, familjedans och kaffebjudning med underhållning. För det får föreningen 1.000 euro.
Musik blir det också arrangerad av föreningen Katrina. Den åländske operastudenten Philip Björkqvist framför tillsammans med kollegan Filip Heiss en konsert som stöds med 850 euro.

Traditionellt och festligt
Emmaus Åland ordnar sina festligheter i den gamla handelsträdgården i Godby och får 700 euro. Önningeby hembygdsförening satsar traditionellt på Önningebymuseet med många olika aktiviteter. Föreningen understöds med 1.500 euro. Garantiföreningen för Matsmårs firar för tredje året med 700 euro som understöd.
Sist men inte minst understöds Södra Lemlands Marthaförening med 700 euro. Firandet sker på Solkulla med uppträdanden och kaffe. (eh)