DELA

Understöd inför extremt väder

Landskapsregeringen har fördelat understöd som ska användas till att öka beredskapen mot höststormar och elavbrott samt bekämpning av skogsbränder och olje- och andra katastrofer.
Så här fördelas pengarna:
Stöd för katastroftält till katastrofvagnen, 5.000 euro till Mariehamns stads räddningsverk.
Anskaffning av terrängbrandbil till Kökars kommun, 3.000 euro.
Anskaffning av brandbil som går att använda inom räddningsområdet för snabba räddningsuppdrag till exempel oljebekämpning, reservel m.m., 2.000 euro till Lemlands kommun.
Bidrag för generatorsintag i Lumparlands skola, 1.000 euro till Lumparlands kommun.
Bidrag för generatorsintag vid Hammargården, 700 euro till Hammarlands kommun.
Bidrag för generatorintag vid Finströms brandstation, 500 euro till Finströms kommun.
Bidrag för generatorintag vid Jomala brandstation, 1.000 euro till Jomala kommun.
Bidrag för generatorintyg vid Sunnanberg, 2.000 euro till Saltviks kommun.
Bidrag för skyddsutrustning för oljebekämpning för frivilliga brandkårerna, 23.000 euro till trafikavdelningen vid Ålands landskapsregering.