DELA

Underskottet på sjöbefäl befaras växa

En färsk rapport visar att det finns ett underskott av sjöbefäl och att bristen riskerar att öka ytterligare.
Sjöfartens aktörer behöver få in fler kvalificerade sjömän på marknaden.
Östersjöns och det internationella maritima rådet, Bimco, samt det internationella sjöfartsförbundet, ISF, ger vart femte år ut en rapport om det globala utbudet och efterfrågan på sjöfolk. Studien baseras på svar från myndigheter, rederier och andra instanser.
Den senaste undersökning är enligt Bimco och ISF den mest tillförlitliga hittills eftersom man för första gången gjort den tillsammans med kinesiska Dalian Maritime University som fått fram data från de asiatiska länderna.
Undersökningen konstaterar att i fjol, 2010, var utbud och efterfrågan för manskap på sjön mer eller mindre i balans. Däremot fanns ett litet underskott på två procent på befäl. Totalt fanns 624.000 befäl och 747.000 övriga sjömän världen över. Behovet 2010 uppskattades vara 637.000 befäl samt exakt det motsvarande antalet sjömän som fanns; 747.000.


Ökad brist
Även om underskottet på befäl är relativt litet globalt sett, konstaterar Bimco och ISF att vissa enskilda rederier ändå kan uppleva ett seriöst rekryteringsproblem. Resultaten visar till exempel en brist på höga befäl, som befälhavare, överstyrmän, maskinchefer och förste maskinister, samt på maskinister överlag. Vidare finns tecken på att man inom vissa segment har problem med rekryteringen, däribland på tankbåtar och på offshore support vessels, fartyg som stöder bland annat oljeplattformar.
Rekryteringsproblemen är dock inte lika stora som man förutspådde för fem år sedan vilket sannolikt beror på recessionen.
I rapporten har man också tagit fram olika scenarier för det kommande årtiondet. Som central utgångspunkt, ett riktmärke, har man använt det mest troliga scenariot baserat på den senaste tidens utveckling samt yttranden från viktiga aktörer på marknaden. Den visar på att man år 2015 har ett underskott av fem procent på befäl och manskap och år 2020 ett underskott på en procent.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström