DELA

Underskott i Sunds budget

Budgeten för Sund nästa år ser ut att landa på minus 16.610 euro.
Efter en återremiss till nämnderna för att ytterligare få ner kostnaderna i nästa års budget, beslöt kommunstyrelsen i Sund att inför fullmäktige lägga fram en budget med ett underskott på 16.610 euro.
Årsbidraget för Sund är 208.255 euro och avskrivningarna 234.865.
– Underskottet är mindre än tidigare, men vi skulle förstås helst ha en budget som slutar på plus, säger kommundirektör Christina Nukala-Pengel.


Stora satsningar
Sund har flera stora investeringar på gång. Den största är om- och tillbyggnaden av Tallgården som totalt går på 2 miljoner. En annan stor satsning är utbyggnaden av avloppsnätet för 250.000 euro.
För att minska utgifterna beslöt kommunstyrelsen i Sund att flytta fram en del investeringar. Anslaget för att färdigställa branddepån delades upp på två år med 12.500 för år 2010 och lika mycket för 2011.
Gatubelysning till Finby som planerats flyttas fram till 2012, byggandet av en motionsbana till 2011.

KATARINA GÄDDNÄS

katarina.gaddnas@nyan.ax