DELA

Underkänt för regeringen i pejling

Nej, landskapsregeringen har inte gjort ett bra jobb hittills.
Det tycker majoriteten av de fyrahundra ålänningar som deltagit i Nya Ålands färska pejling. Många skyller strulet inom ÅHS på landskapsregeringen som har det yttersta ansvaret.
Har landskapsregeringen gjort ett bra jobb? Det var frågan som fyrahundra ålänningar svarade på i går.
Trehundra svar kom in via nätet. Och hundra personer fyllde i pejlingslappar vid Sittkoffs på Torggatan i Mariehamn och vid firma Erik Mattssons i Godby.
Hela 60 procent av deltagarna är missnöjda med landskapsregeringen.
Flest negativa, 66 procent, fanns bland dem som besvarat frågan på nätet.
Av de som svarat utanför Sittkoffs och vid Erik Mattssons tycker 56 procent att regeringen klarat sig bra hittills. I Godby var det exakt lika många ja- som nejsvar. Många tillfrågade hade ett direkt klart svar, men det var också många som gärna hade velat ha ett tredje svarsalternativ i stil med ”tja” eller ”ibland”.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist