DELA

Undantagstillstånd på Åland 2–3 december

Det spända läget i Europa är utgångspunkten för beredskapsövningen som hålls på Åland i början av december.
– Ett undantagstillstånd kommer att gälla, vi kommer alltså att öva för en riktigt exceptionell situation, säger Rainer Åkerblom på statens ämbetsverk.
Undantagstillstånd är ett rättsligt tillstånd där vissa normala lagar och rättigheter sätts ur spel och vissa myndigheter får utökade befogenheter. I Finland är det regeringen och presidenten som gemensamt bestämmer när ett undantagstillstånd ska förklaras.
– Det kan till exempel ske vid krig, krigshot, en jättestor olycka, en pandemi, en jättesvår ekonomisk kris eller vid ett terrordåd, säger Åkerblom.
I övningen i december ska man utgå från det spända läget som råder i Europa just nu.
– Det kommer att hända olika saker som ska ledas och ombesörjas. Exakt vad som kommer att hända vet vi inte på förhand, säger han.
Beredskapsövningen leds av landshövdingen Peter Lindbäck och lantrådet Camilla Gunell. 50 till 60 personer samlas i Ålands ledningscentral i Bergsskyddet i Mariehamn och dessutom deltar samtliga kommuner deltar med cirka tio representanter i sina ledningscentraler eller kommunkanslin.
– Vi kommer även att ha kontakt med vissa personer på olika myndigheter och företag, till exempel vattenbolaget, elbolaget, ÅMHM och polisen, säger Åkerblom.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg