DELA

Undantagslag nu hos Ålandsdelegationen

Ålandsdelegationen tar i veckan beslut om landskapet har behörighet att vidta lagstiftande åtgärder i syfte att trygga patientsäkerheten, som att instifta en undantagslag eller införa arbetsplikt för strejkande tjänstemän.
Social- och hälsoministeriet har tidigare slagit fast att det just nu råder ett oklart rättsläge i frågan.
I fredags emottog Ålandsdelegationen en begäran från landskapsregeringen om ett utlåtande gällande omfattningen av landskapets behörighet gällande arbetsrätten samt hälso- och sjukvården. Bakgrunden till landskapets begäran är den pågående arbetskonflikten vid Ålands hälso- och sjukvård.
Landskapet vill veta vilka befogenheter man har att vidta lagstiftande åtgärder i syfte att ”garantera nödvändig vård för tryggandet av patienters liv samt förhindra bestående allvarliga skador”.
– Beredningen är igångssatt och vi försöker handlägga ärendet så fort som möjligt, säger Ålandsdelegationens ordförande, landshövding Peter Lindbäck.
Skrivelsen är sex sidor lång och redogör för de rättsliga paragraferna som är aktuella i ärendet.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson