DELA

Uncan aktuell för de husvilla skoleleverna

Arkipelag, Alandica och Röda korsgården – och troligen också Bio Savoy – är inte längre aktuella som nöd-klassrum för de Övernäselever som blir husvilla när högstadiet byggs om.
I stället framstår Uncan som ett alternativ.
I fredags berättade Nya Åland hur arbetet framskrider i den planeringskommitté som ska ha sin slutrapport klar den 16 oktober. Det senaste mötesprotokollet som fanns på nätet var daterat den 17 september.
Efter det har ytterligare ett möte hållits, berättar stadens bildningsdirektör Kjell Nilsson.
– Det ingår inte egentligen kommitténs uppdrag att lösa utrymmesfrågan under ombyggnadstiden som beräknas till ett läsår, men vi har tittat på det i alla fall, säger han.
Av alla de alternativ som räknades upp i protokollen återstår nu i princip ett, Uncan.
Nilsson menar att klassrumsmoduler i alla händelser måste hyras.
– Det kommer vi inte undan. Frågan är bara i vilken omfattning. Det blir att lägga pussel och tajta till schemat så att alla klassrum i lågstadiedelen är i användning alla timmar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre