DELA

Ulla-Christina Sjöman talar om bön

”Vägen till Gud är alltid öppen. Bönen öppnar dörren till livsgemenskap med Gud – om vi vill det”, säger Ulla-Christina Sjöman som under många år fått möta människors nöd och Guds svar på bön.
För henne blev förbönen en livsuppgift som alltjämt pågår i Petrus församling i Helsingfors. Under veckoslutet gästar hon Åland.
När Ulla-Christina Sjöman mötte Guds kallelse att bli förebedjare var hon en ”vanlig” församlingslektor i Lukas församling i Helsingfors. Hon hade kretsar och grupper som hon ledde, predikade i gudstjänsterna, undervisade konfirmander i skriftskolan, hade själavård. Hon trivdes med arbetsuppgifterna och kollegerna.
Om henne och berättar Kristina Fernström som har skrivit boken ”Gud hör dig” tillsammans med Ulla-Christina Sjöman, meddelar kanslist Pia Nordberg på pingstkyrkan inför de kommande ekumeniska vinterdagarna.
Ändå var det något som saknades.
– Jag tyckte att jag inte räckte till, säger Ulla-Christina Sjöman. Jag borde ha mera att ge, så jag började be att Herren skulle ge det som saknades.

Ändrat livet
I januari 1973 började man samlas till bön och förbön varannan torsdagskväll i Munksnäs kyrka och ett år senare fick kvällarna sitt namn, ”Förbön och tack”. Kvällarna fann snart sin form, ett lågtröskelkoncept präglat av stillhet och möjlighet till själavård. Snart blev kyrkan för liten och kvällarna flyttades till Munkshöjden och kvällen ändrades till tisdag. ”Tisdagsfamiljen” blev snart ett begrepp dit även långa väga grupper for.
– Förbönsarbetet har betytt oerhört mycket för mig. Det har förändrat hela mitt liv: min livstil, min inställning till Gud och medmänniskor. Det har varit rikt. Och jag har fått lära mig att vara lyhörd.

Bön är enkelt
Enligt Ulla-Christina är bön Guds här och nu, bön är kortaste vägen till Gud. Bön är enkelt, men vi människor är ofta komplicerade och krånglar till det.
Ulla-Christina Sjöman gästar Mariehamn med anledning av den ekumeniska böneveckan. Samlingarna hålls i de olika kyrkorna under namnet Vinterdagarna. Det börjar i Pingstkyrkan på fredag klockan 19.00, fortsätter i S:t Mårtens kyrka på lördag klockan 19.00 och avslutas med ett gemensamt nattvardsfirande i Missionskyrkan söndag klockan 18.00. (ka-f)