DELA

Ubåtsavspärrning förlängs igen

Den utvidgade avspärrningen vid den sjunkna ryska ubåten S-2 i närheten av Märkets fyr förlängs ytterligare.
– Skärgårdshavets marinkommando genomför som bäst ett röjningsarbete i området under ledning av Ålands polismyndighet. För att bli klara med röjningsarbetet har tiden för avspärrningen förlängts att gälla till 17 juni, skriver polisen i ett pressmeddelande.
– Det är synnerligen viktigt att avspärrningen åtlyds eftersom man hanterar, transporterar och använder explosiva varor i området. I området finns även gränsbevakningens fartyg som övervakar avspärrningen.
Från och med den 18 juni 2012 gäller den tidigare, mindre avspärrningen.
På polisens hemsida http:www.polis.ax finns uppgifter om koordinater och sjökort för de olika avspärrningsområdena. (tt-s)