DELA

Tyck till om din kommun!

Vad tycker du om servicen i din kommun, vad ska man satsa på i framtiden och hur ska den kommunala servicen organiseras?
I dagarna går en Åsub-enkät ut till 2.000 slumpmässigt utvalda ålänningar.
Bakom undersökningen står Ålands kommunförbund. Syftet är ta reda på hur invånarna värderar dagens servicenivå, tillgänglighet, och kompetens inom sin kommun, berättar Kommunförbundets ordförande Sigurd Lindvall.
– När vi tidigare gjort utredningar upptäckte vi en kunskapslucka – vi vet inte vad befolkningen egentligen tycker om kommunerna och deras service.
Resultatet ska användas som underlag för viktiga beslut om framtidens kommuner, deras service och organisation. Troligen hämtar också politikerna argument från enkäten inför valet nästa år.


Stora utmaningar
Strukturförändringar i ekonomin och befolkningsunderlaget sätter press på kommunerna. Ett växande behov av välfärdstjänster och allt högre kvalitetskrav från medborgarna kräver hårdare prioriteringar inom den kommunala sektorn än i dag.
Enkätdeltagarna får ge sin åsikt om allt från om det ska vara möjligt att välja andra kommuners service inom barndagvård eller äldreomsorg till om det är bättre att höja kommunalskatten än att skära ner på den kommunala servicen.
Ni vill inte fokusera på antalet kommuner utan istället på sektorernas organisation. Varför?
– Vi anser att invånarnas intresse av en demografisk och effektiv kommunorganisation, som ger god service, är överordnad alla kommunstrukturer.


Regionvis
Deltagarna ska kryssa i om de bor i Mariehamn, på landsbygden eller i skärgården, mer specifik än så är inte enkäten.
– Det är för att folk, även i de minsta kommunerna, ska uppleva tillräcklig anonymitet, säger Katarina Fellman, utredningschef på Åsub.
Sigurd Lindvall hoppas att minst 50 – 60 procent skickar in enkäten. Jämför man med andra områden så brukar Åland ha en bra svarsfrekvens, enligt Katarina Fellman.
Senast måndagen den 13 september ska svaren vara inne. I november – december säger Sigurd Lindvall att undersökningen kan vara sammanställd.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax