DELA

Tvist om jobbtider ombord i domstolen

På måndag gör landskapsregeringen med arbetsdomstolens hjälp upp med skepps- och maskinbefälsförbunden om arbetstider och pauser ombord på skärgårdsfärjorna.
Frågan höll på att sluta med strejk i somras.
På ett möte mellan landskapets rederichef Kaj Jansson och de båda befälsförbundens anställda i april i fjol fick personalen ombord i uppdrag att planera om sina arbetstider så att arbetsdagarna i normalfall inte skulle bli längre än 10,5 timmar.
Rederichefen ville ha ett system där navigatörerna kunde avlösa varandra under planerade pauser för att minska övertiden. Samma system skulle gälla även för maskincheferna. Men landskapet fick vänta förgäves på de nya arbetstidslistorna.
I stället protesterade färjornas huvudbefälhavare och -maskinchefer i ett brev i maj mot de planerade ändringarna i arbetstidssystemet med hänvisning till säkerheten ombord.

Krav på högre lön
Konflikten gick så långt att befälsförbunden krävde 23 procents lönetillägg för att kompensera medlemmarnas lidande under den tid processen med att förnya arbetstidssystemet pågått – ”ett snällt sätt för landskapet att be om ursäkt” som Bo Gyllenberg på skeppsbefälsförbundet uttryckte sig. Utan löneförhöjningen skulle alla skärgårdsfärjor stanna lagom till midsommartrafiken, löd påbudet.
Någon strejk blev det inte, inte heller något stort lönelyft. Landskapsregeringen valde att föra tvisten till arbetsdomstolen i Helsingfors som nu, ett drygt halvår senare, tar upp ärendet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre