DELA

Tvärgående linjen kostar 50 euro per passagerare

Flest passagerare under sommarmånaderna, och kvällsturen från Långnäs är mest populär.
Den slutsatsen kan man dra när man studerar hur många passagerare den tvärgående skärgårdslinjen har på varje tur .
I statistiken från 2011 hittar Nya Åland inte en enda tur som skulle ha körts helt utan passagerare.
– Vissa turer på vintern kan ha endast en eller ett par passagerare men att det skulle vara helt tomt på färjan är ytterst ovanligt, säger Skärgårdstrafikens bokningschef Katarina Norrgård.
Totalantalet passagerare på linjen var i fjol 21.669 stycken. Delar man totalkostnaden för linjen, 1.092.000 euro, med passagerarna får man ett ruttpris på cirka 50,40 euro per passagerare.
Det är alltså vad en enkelresa borde kosta om linjen upprätthölls med enbart passageraravgifter.
Normalt kör Ejdern rutten Snäckö-Överö-Långnäs direkt men under sommarmånaderna tar den några gånger per vecka också in via Bergö och Sottunga. Det verkar ändå vara rätt sällsynt att någon stiger av eller på vid dessa hamnar. Ett tjugotal passagerare vid Sottunga och ett tiotal vid Bergö är det sammanlagda antalet under 2011, de allra flesta i juli.
På Bergö finns det numera ingen fast befolkning överhuvudtaget, och Sottungaborna verkar alltså inte använda sig av tvärgående linjen i någon högre grad.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist