DELA

Tvärgående linjen bantas men blir kvar

Kraftigt höjda avgifter är följden av det nya förslaget till turlistor för skärgårdstrafiken år 2013.
Många av skärgårdens önskemål beaktas och det syns på prislappen: Den ekonomiska ramen överskrids med en miljon euro.
Det är dags för rond två mellan landskapets trafikavdelning och skärgårdskommunerna.
De över ett hundra kommentarerna som skärgården gav till det första förslaget till turlistor för 2013 har under de senaste veckorna hållit tjänstemän på trafikavdelningen fullt sysselsatta. Nu har kommentarerna bearbetats och i går kunde landskapet skicka ut ett nytt förslag ut på en ny remissrunda.
I det nya förslaget har många av önskemålen från skärgården åtgärdats och en stor del av de problem som i somras skapade rubriker har åtgärdats.
Den största skillnaden mellan de två förslagen är dels att trafiken på den tvärgående linjen kommer att fortsätta men huvudsakligen bara mellan Överö och Snäckö, dels att det under sju av årets månader blir två färjor som går mellan Kökar och Galtby.
Läs om hela förslaget i dagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen