DELA

Två Saltviksbyar till salu

Tjugosju fastighetsägare i Saltvik Långbergsöda och Tengsöda by säger sig vara redo att sälja sina fornminnestäta ägor till landskapsregeringen.

– Nu när vi inte får röra oss i skogen med våra maskiner börjar vi ge upp, säger en bybo.

Läs mer om markägarnas brev till landskapets museibyrå och en intervju med markägaren Klas Mörn i pappersversionen av dagens Nya Åland.