DELA

Två ringvägar i stället för en

Utred två ringvägsbyggen – mellan Vårdö och Lumparland, och mellan Geta och Hammarland.
Det föreslår Anders Englund (C).
Han gillar Liberalernas finansmotion om att ta fram möjliga vägsträckningar för en ringväg mellan Vårdö och Lumparland.
Men varför nöja sig med det? Anders Englund vill också att regeringen ser på möjligheterna att bygga en väg som förenar Hammarland och Geta, med en kalkyl på hur mycket det skulle betyda för näringslivet.


Vägavgifter
Danne Sundman (MSÅ) gillar den tanken och ser fördelar utöver kortare resor och transportsträckor. Till exempel skulle skolbarn från Hammarland kunna gå i skola i Geta – eller tvärtom. Ringvägsbyggena kunde finansieras med ”bompengar” – avgifter som betalas av den som använder vägen – de första åren. Med ett sådant upplägg kan privata investerare bli intresserade, tror Danne Sundman.
Börja med att undersöka markägarnas intresse, föreslog Brage Eklund (Åf) som tror att vägprojekten kan stoppas om ägarna säger nej till vägdragningarna.
Inget är omöjligt. Med alternativa vägsträckningar binder man sig inte till en enda lösning, svarade Anders Englund.
– Gör vi det för stort kanske det inte blir något, sade Mats Perämaa (Lib), men han hade inget emot att utvidga förstudierna till Geta-Hammarland.


Ny personal behövs
Infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) protesterade inte heller men sade att hennes avdelning i så fall behöver mer personal.
– Det är stora investeringsprojekt där bara förprojekteringen kräver stora insatser.
Mer om budgeten i papperstidningen!

Patrik Dahlblom