DELA

Två papper om vd-lönen

Det finns två olika papper som båda rör Susanne Fagerströms vd-lön.
Nya Åland kan i dag publicera dem båda.
Nya Åland publicerade i slutet av förra veckan två artiklar rörande Visit Ålands förra styrelseordförande och tf vd Susanne Fagerströms lön.
Delar ur den gamla styrelsen har hela tiden menat att beslutet om lön och heltidstjänst fattades redan i januari, men att det av misstag aldrig protokollfördes. Andra ur den gamla styrelsen har sagt att ett sådant beslut aldrig fattades.
Nuvarande styrelseordförande Terese Flöjt säger i torsdagens tidning att Fagerström själv undertecknat ett tillägg om den egna lönen. Dagen efter säger Fagerström till Nya Åland att hon visserligen undertecknat ett papper där hon godkänner att gå upp i full arbetstid och få full vd-lön, men att det pappret aldrig behandlades av styrelsen och aldrig har bilagts något protokoll.
Däremot hänvisar hon till ett annat papper, där Dennis Jansson, Ulrica Danielsson och Inger Holmström intygar att beslutet fattades på januarimötet och att Fagerström inte var inblandad i den processen.
Det rör sig alltså om två olika papper och Nya Åland kan i dag publicera dem båda.
Se papperstidningen!

Minna Wallén