DELA

Två linjer i skattedebatt

LAGTINGET. Det är inte troligt att riket går med på att utveckla den åländska skattebehörigheten, dessutom är motståndet mot en ramlag stort, säger Barbro Sundback (S).
Med den inställningen är det klart att man inte får något gjort, anser vicelantrådet Britt Lundberg (C).
Debatten kring landskapregeringens skattemeddelande och beredningen av ny självstyrelselag fortsatte under flera timmar i går. I korthet handlar det om ett stegvist övertagande av beskattningen med hjälp av en ramlag. Lagen skulle ge lagtinget rätt att besluta om och när man är redo att gå vidare med olika behörighetsfrågor.
Först såg det ut som partierna var eniga i frågan. Men när Camilla Gunell (S) förra veckan hävdade att ålänningarna inte vill ha en egen beskattning började företrädare för de andra partierna att tala om både en socialdemokratisk kovändning och ett steg tillbaka.
– De flesta tycker att systemet i dag fungerar bra. De flesta värderar tryggheten högre. De har heller inte tilltro till att åländska politiker klarar av en egen beskattning, sade Camilla Gunell då.
Anders Eriksson (ÅF) tog fasta på påståendet att de flesta värderar tryggheten högre – någon sådan existerar inte i dag, enligt honom.
– Vi står ju vid sidan om och är beroende av konjunkturen i Finland.
Socialdemokraterna försöker fiska liberala röster, är hans åsikt.

Inte prioriterad fråga
Barbro Sundback tog i höstas fram en modell – ”Egna pengar i börsen” – för hur det åländska ekonomiska systemet skulle kunna utvecklas. Det handlar om att de åländska skatteintäkterna under en övergångsperiod stannar på Åland och alltså inte går via riksbudgeten. Åland skulle utgå från rikets skattesystem men ha rätt att avvika med fyra procent.
– Vår vision är att målet ska vara en egen beskattning i framtiden men för tillfället är det inte något som medlemmarna prioriterar, säger Barbro Sundback.

Delade meningar
Hon menar att kopplingen nytt skattesystem och ny ramlag aldrig kommer att få grönt ljus i riket.
– Det är politiskt otänkbart att Finland skulle ge Åland en sådan fullmakt.
Vicelantrådet Britt Lundberg (C) var en av flera som ifrågasatte den socialdemokratiska linjen.
– Man får inget gjort om man redan från början har inställningen att det inte kommer att lyckas.
Skattemeddelandet remitterades till självstyrelsepolitiska nämnden. Landskapsregeringen kommer framöver att tillsätta en parlamentarisk kommitté som behandlar frågorna, enligt lantrådet Viveka Eriksson (Lib).

ANNIKA KULLMAN