DELA

Två lämnar Ålandsbankens styrelse

Två av Ålandsbankens styrelsemedlemmar undanber sig omval vid årsstämman som hålls i Mariehamn den 14 april.
De är Kent Janér, delägare i kapitalförvaltningsbolaget Brummer, och ekonomie magister Teppo Taberman med erfarenhet som professionell styrelsemedlem i flera banker i och storföretag i Finland.
Valberedningen föreslår att deras platser tas av Kaj-Gustaf Bergh, vd för Konstsamfundet och Aktias tidigare styrelseordförande, och Per Axman, som suttit i EFG Banks styrelse och 2007–2008 haft ansvaret för asset management och private banking på Carnegie.
Detta framgår av kallelsen till stämman. (pd)