DELA

Två kandidater kvar till Högskolans rektorstjänst

I dag är det meningen att styrelsen för Högskolan på Åland skall besluta vem de skall föreslå som skolans nästa rektor.
Valet ligger mellan professor Inger Eriksson från Mariehamn och professor Juan Llorens från Madrid.
Det är över 10 månader kvar tills årskiftet då Högskolan på Åland skall få ny rektor men arbetet för att vaska fram bästa möjliga kandidat har pågått redan länge.
Tjänsten, som utlystes i höstas, söktes av sex personer. I det här skedet av rekryteringsprocessen återstår två kandidater: Inger Eriksson och Juan Llorens.

Utveckla undervisningen
Inger Eriksson har bakom sig studier i bland annat Lund och Stockholm. Hon doktorerade i pedagogik år 1999 i Uppsala och hon har erfarenhet av undervisning på alla utbildningsnivåer.
Eriksson är i dag delägare i företaget Living som arbetar både på och utanför Åland med att ge utbildningssektorn de pedagogiska kunskaper och redskap som behövs för att kunna utveckla undervisningen enligt senaste forskningsrön.
Juan Llorens är teknologie doktor med datavetenskap som sin inriktning. Sedan 1992 är han anställd vid Madrids universitet, Carlos III, där han är professor på den datavetenskapliga fakulteten. Llorens leder bland annat den grupp som ansvarar för hela universitetets forskning och han forskar också aktivt själv.
Sedan 1998 undervisar Llorens vid Högskolan på Åland i ämnet Objektorienterad design.

Många utmaningar
I dag samlas styrelsen för Högskolan på Åland med målsättningen att enas om vilken av de två kandidaterna som skall föreslås bli rektor.
Många faktorer inverkar då de två sökande ställs mot varandra i styrelsen.
– Det handlar primärt om goda ledaregenskaper och förmåga att leda den stora organisation som högskolan är, säger styrelsens ordförande Carin Holmqvist.
Holmqvist konstaterar att det finns många utmaningar inom ramen för skolan och att det både inom grundutbildningen och inom den högre utbildningen finns utrymme för vidareutveckling

Nya samarbetsformer
– Högskolans rektor bör dessutom vara utåtriktad och kunna föra en dialog med näringslivet. Högskolan spelar en stor roll i samhällsutvecklingen, säger Carin Holmqvist.
– Det är viktigt med goda kontakter också utanför Åland.
Holmqvist betonar att ledningen för högskolan hela tiden bör följa med utvecklingen internationellt och sträva efter att hitta nya samarbetsformer. Redan nu sker en del studier utanför studentens egna högskola och internationaliseringen bara ökar.
– Det är stimulerande med studentutbyte både utifrån hit och vice versa.


Som lärare
Det slutliga beslutet om vem som blir rektor fattas antingen av hela landskapsregeringen eller under en enskild föredragning med utbildningsministern. Föredragande tjänsteman är utbildningsavdelningens chef Rainer Juslin.
Tjänsten tillsätts för en femårsperiod från och med den 1 januari 2011 då nuvarande rektor Agneta Eriksson-Granskog lämnar över rodret.
– Då har jag varit rektor i sammanlagt 14 år, att fortsätta med det i ytterligare 5 år kändes för långt, säger Eriksson-Granskog som stannar kvar på högskolan som lärare i data- och systemvetenskap.
Vilka blir din efterföljares största utmaningar?
– I dag har en inledande period av samordning och utveckling avslutats efter 8 år. Vi har kommit långt med att skapa en ny högskola och organisation men det arbetet måste fortsätta så att det blir en bra framtida högskola. Det är också en utmaning att leda den här typen av organisation som består av en grupp experter som alla är självständiga inom sina områden. Dessutom är det viktigt att som rektor följa med högskoleutvecklingen i Norden och i Europa.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax