DELA

Två förordas för apotekstillstånd

Social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) har beslutat att förorda Ylva Lindström och Linda Artell bland totalt elva ansökningar.
– Av sökandena har Ylva Lindström och Linda Artell bedömts vara bäst lämpade för att beviljas apotekstillståndet för Godby apotek. De har båda god formell kompetens i form av grundutbildning och fortbildning, arbetslivserfarenhet samt viktig kännedom om de lokala åländska förhållandena, skriver man i beslutet.
Men man påpekar för Fimea, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, att man inte kan bedöma vilken av de två som ska förordas framom den andra.
Ylva Lindström har sin huvudsakliga erfarenhet från läkemedelscentralen vid Ålands hälso- och sjukvård medan Linda Artell har något kortare erfarenhet, men från apotek.

Nina Smeds