DELA

Två dömdes för dödsvållande

Vd:n och arbetsledaren för det åboländska elementföretaget anses skyldiga till dödsvållande och arbetarskyddsbrott, efter dödsolyckan i samband med Kantarellen-bygget år 2004.
Men Allbyggs ansvariga arbetsledare Birger Lindholm frikänns på alla åtalspunkter.
I går på eftermiddagen kom domen från Ålands tingsrätt gällande dödsolyckan vid Kantarellen den 4 mars 2004, när en 25-årig åländsk byggnadsarbetare omkom då ett 7.300 kilo tungt väggelement lossnade från sina fästen och välte över honom.
Totalt var det tre personer som åtalades för både arbetarskyddsbrott och dödsvållande. Två av dem, företaget Turun elementtiasennus oy:s vd och arbetsledare på byggplatsen, döms som skyldiga.

Anlitat specialkompetens
Men Birger Lindholm, ansvarig arbetsledare för huvudentreprenören Allbygg, frikänns på båda punkter. Tingsrätten anser att Lindholm inte gjort sig skyldig till underlåtelser av något slag och att han inte har misskött sitt ansvar på byggplatsen.
Detta eftersom man skaffat specialkompetens för elementresningen via företaget från Åbo, och Lindholm hade ingen orsak att betvivla deras kompetens. Under målets behandling har det bland annat framkommit att olyckshändelser av det här slaget är väldigt ovanliga. Aldrig tidigare har heller just detta företag drabbats av allvarliga olyckor.
”Tingsrätten anser också det vara att förutsätta en för sträng uppsiktsplikt hos svaranden om det skulle krävas att han i detalj följde med uppsättningen av elementen.” skrivs det i domen.

Bötesstraff
Arbetsledaren för elementföretaget får straffpåföljden 35 dagsböter, totalt 840 euro.
Tingsrätten anser att bristerna i konstruktionsritningarna var så omfattande, gällande fästandet av elementet, att arbetsledaren borde ha upptäckt det före montering. Han borde då endera ha tagit kontakt med konstruktören innan resning, eller alternativt sett till att kranen, som lyfte elementet, inte lösgjordes innan man var alldeles säker på att elementet satt fast tillräckligt.
Ett minikrav, enligt tingsrätten, vore att man spärrat av området, då arbetsledaren borde ha insett att det fanns uppenbar risk för att elementet skulle välta.
Att elementet föll och dödade byggarbetaren var en direkt följd av arbetsledarens underlåtelse, slår rätten fast i domen.

Otillräcklig undervisning
Vd:n för elementföretaget får straffpåföljden 38 dagsböter, totalt 1.596 euro.
Tingsrätten konstaterar att det ”från arbetsgivarhåll inte lämnats en tillräcklig undervisning och handledning om planering av trygga arbetsmetoder” och att det finns ett direkt samband mellan vd:ns underlåtelse och dödsolyckan på Åland.

Inget till kamrat
En arbetskamrat till den döda byggarbetaren, som själv var nära att omkomma vid samma olycka, yrkade på ersättning för inkomstförlust och för sveda och värk från Allbygg. Men eftersom åtalet mot Lindholm och Allbygg förkastades kan ingen ersättning betalas ut på dessa grunder.
Arbetskamraten ska ersätta både Allbygg och TEO:s rättegångskostnader. Hans egna rättegångsbiträde bekostas av staten.

Ersätter familjen
Företaget, den dömda vd:n och arbetsledaren ska solidariskt ersätta den omkomna byggarbetarens mamma med 2.500 euro, syster med 1.800 euro och pappa med 2.176 euro. De anhöriga uppgav i ett tidigt skede av polisutredningen att de inte hade några privaträttsliga yrkanden, men ändrade sig senare – och tingsrätten anser att de hade all rätt att göra det.
De skyldigt dömda ska även ersätta de anhörigas och vittnens kostnader som uppstått i samband med rättegången.
Domen kan överklagas, detta ska ske senast den 29 mars.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax