DELA

Två alternativ för strejkförlossningar

– Det finns två alternativ då det gäller förlossningar vid ÅHS under en eveventuell strejk, meddelar hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman.
Antingen beviljar Tehy skyddsarbete, vilket innebär att förlossningar kan ske på Åland.
Om inte skyddsarbete beviljas så måste gravida som 20.11 är i vecka 37 eller senare resa till och vistas nära en överenskommen förlossningsklinik på annan ort tills barnet är fött.
– Gravida får mer information vid deras planerade besök till en barnmorska, avslutar Dahlman. (ms)