DELA

Tusen ton rent socker av årets betskörd

Efter att ytterligare två åländska jordbrukare slutat med sockerbetsodlingen var det i höst åtta odlare som lastade skutan i Finström Bartsgårda.
Ungefär 1.000 ton rent socker blir det av de tusentals ton åländska betor som körs till fabriken i Säkylä.
– Det här är lite av en livsstil. Det skulle nog kännas tomt utan betona, säger Tom Jansson, ordförande i ÅPF:s sockerbetstutskott.
Det var under fem långa dagar i november som traktorer med fullastade släpvagnar körde i skytteltrafik till betskutan som låg och väntade i hamnen i Bartsgårda. Med varje skutlast skickades cirka 1.100 ton sockerbetor över havet och sedan vidare till sockerbruket i Säkylä.
– Årets skörd var en medelskörd, men det var väldigt bra väderförhållanden, torrt och ingen frost, säger Tom Jansson som är ordförande för Ålands producentförbunds, ÅPF:s, sockerbetsutskott.

Fanns över 100
Under sockerbetsodlingens glansdagar på Åland fanns över 100 sockerbetsodlare i landskapet. Efter EU-inträdet minskade antalet odlare efterhand och när sockerbruket i Salo lades ner 2007 var det över 80 odlare som upphörde med sockerbetor.
– Rent praktiskt har det ju fungerat bra att köra till Säkylä, men transportkostnaderna blev i princip dubbelt så dyra jämfört med till Salo. Och år 2007 var spannmålspriset bra också, vilket säkert bidrog till att många bytte, säger Tom Jansson, som berättar att de som odlar sockerbetor ännu har lermarker som lämpar sig just för betor, spannmål eller oljegrödor.
– Flera av dem som slutat har marker som fungerar bra för till exempel potatis- eller lökodling istället, säger Tom Jansson.

Nytt kontrakt
Antalet sockerbetsodlare har fortsatt och minska. Numera återfinns alla åländska sockerbetsodlare i västra Saltvik, med undantag för en odlare i norra Finström.
– I fjol var vi tio odlare och i år åtta, men arealen var ungefär lika stor som i fjol, alltså cirka 150 hektar, säger Tom Jansson
På själva grundavtalet gällande sockerbetsproduktionen i Finland återstår två år, sedan är det dags för en utvärdering. Men odlarnas kontrakt gick ut i höst. Någon gång efter nyår är det således åter dags för de åländska odlarna att ta ställning till om det blir en fortsättning eller inte med sockerbetor.
Hur ser ni odlare på framtiden i branschen?
– Det är lite osäkert, hittills har det varit rätt öppet. Men under själva lastningen var det goda förhållanden och det drog ju upp humöret på alla, säger Tom Jansson, som inte vet om någon redan bestämt sig.
– Vi har inte diskuterat tillsammans ännu, men de allra flesta är med i lantamannagillet och det blir naturligt att träffas och diskutera där. Det krävs en viss areal för att ordna transporten.
Varför vill du vara betodlare?
– Det är lite av en livsstil och så ger det ju ett ekonomiskt överskott. Lönsamheten är inte så god, men när man redan har maskinerna så blir det ett överskott, säger Tom Jansson.
Vad får du betalt vid försäljning av sockerbetorna?
– Cirka 30 euro, brutto, per ton.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax