DELA

Turordning för vaccin fastställt

Vaccinationen av den så kallade svininfluensan har nu fått en fastställd ordning. Först i kön står anställda inom hälso- och sjukvården liksom andra direkta riskgrupper.
Om epidemin uteblir finns inget behov att vaccinera friska personer från 25 år och uppåt.
Statsrådet har fastställt ordningen för den frivilliga vaccinering som skyddar mot svininfluensan, viruset H1N1. Först i tur att få vaccinet när det anländer är anställda inom hälso- och sjukvården, socialvården och sjuktransporten samt apoteksanställda inom kundtjänsten.
– De som vårdar infektions- och jourpatienter exponeras mångdubbelt för viruset genom sitt arbete, eftersom de som insjuknat uppmanas att vända sig till dem, konstaterar statsrådet i beslutet som togs på torsdagen.
Nästa i tur att vaccineras är gravida kvinnor.
– Trots att största delen av de gravida kvinnorna får en lindrig sjukdom, är risken för att deras sjukdomsbild blir allvarig större än för andra kvinnor i samma ålder, sägs i beslutet.
Grupp tre består av personer i åldern 6 månader till 64 år som hör till en riskgrupp. Det innefattar personer med hjärt- och lungsjukdomar, metaboliska sjukdomar, kroniska lever- eller njurinsufficiens , neurologiska- eller neuromuskulära sjukdomar samt övriga sjukdomar eller behandlingar som försämrar motståndskraften.
– I det här skedet vaccineras inte ännu personer som fyllt 65 år, eftersom de har mindre risk att insjukna än den övriga befolkningen.


En månad kvar
Den fjärde gruppen består av friska barn i åldern 6-35 månader följt av den femte i ordningen vilket är barn och ungdomar i åldern 3-24 år samt värnpliktiga.
– En framgångsrik vaccinering av unga åldersklasser är det viktigaste sättet att begränsa spridningen av pandemin i Finland. Genom att vaccinera unga, och på så sätt förebygga allvarliga sjukdomsfall i den här åldersgruppen, sparar man många levnadsår.
Den sjätte gruppen består av personer som fyllt 65 år och som på grund av en sjukdom tillhör en riskgrupp.
– Behovet att vaccinera hela befolkningen bedöms när man ser hur situationen utvecklas. Om epidemisituationen fortfarande kräver en fortsättning av vaccinationerna, vaccineras friska personer i åldern 25 år och över som följande grupp, med början i de yngre åldersgrupperna, skriver statsrådet i beslutet.
Vaccineringarna kan enligt vad man tror i dag inledas i slutet av oktober. Hela befolkningen kan få sin spruta under hösten och vintern.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax