DELA

Turlistor ett komplext pussel

Skärgårdstrafikens nya turlistor har krävt ett omfattande arbete.
Målet har enligt politikerna varit att så långt som möjligt försöka ta hänsyn till skärgårdskommunernas önskemål, näringslivet och skolorna.

– Vi har fått kritik för att vi är sent ute med turlistorna men vi har försökt föra en dialog med alla inblandade för att få det nya systemet så rättvist som möjligt, säger trafikminister Veronica Thörnroos (C).
Thörnroos, lantrådet Viveka Eriksson (Lib), trafikavdelningens chef Niklas Karlman och sjötrafikchef Bo Karlsson presenterade turlistorna på en presskonferens i går.
– Det är första gången någonsin det görs så här stora inbesparingar i skärgårdstrafiken, konstaterade trafikministern.

Varje kommun
– Det är svårt att inse vilket komplext pussel turlistorna är, flyttar man en avgång 15 minuter på ett ställe påverkar det något annat, säger Thörnroos.
– Det är inte bara intressekonflikter mellan kommunerna utan också inom kommunerna och det finns allt från mjölk- och fiskbilar till läkare och skolelever att ta hänsyn till
Hon betonar att man i årets arbete med turlistorna för första gången har haft möten med varje skärgårdskommun för sig och att landskapsregeringen försökt vara tillmötesgående för de önskemål som har lagts fram.

Dementerar rykten
Viveca Thörnroos tror inte att det finns någon grupp eller region som får stora problem i och med de nya turlistorna.
– Det kommer naturligtvis att finnas enskilda personer som drabbas men i övrigt medför inte turlistorna några katastrofer för skärgården, säger Thörnroos.
– Jag vill också dementera rykten om att det skulle finnas problem mellan centern och liberalerna vad skärgårdstrafiken beträffar. Det finns det inte, båda grupper jobbar för skärgårdens bästa. Problematiken finns mellan politikerna och budgeten.

Ett bollplank
De nya turlistorna är inte sena bara på grund av att det är svårt att sy ihop dem, de är också sena eftersom sparkraven i höstens budget blev större än väntat. De skisser på turlista som var klara fick därför skrinläggas.
Arbetet med turlistorna för 2011 inleds i år i mars. Före det träffas skärgårdsnämnden och trafikministern hoppas på att tillsammans med nämnden hitta former för ett framtida forum som kan fungera som ett bollplank för skärgårdstrafiken.
– Men man måste naturligtvis bestämma ramarna först.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax